Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Czerwionce - Leszczynach

Historia

Historia

Symbolika logo Parafii


Zgodnie ze współczesnymi trendami LOGO Parafii przybrało formę graficznego zapisu skrótu wezwania parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsze litery NSPJ ułożono w kształt serca.
Kolor pieczęci parafialnych i logo to burgund, który bardziej pasuje do barwy krwi. Szarość tła logo to kolor, który z kolei nawiązuje do betonu budowanego kościoła.

 

 

Od XIII wieku Czerwionka należała do parafii św. Jerzego w Dębieńsku.
2 listopada 1898 roku została uruchomiona kopalnia "Dębieńsko", co spowodowało gwałtowny wzrost liczby mieszkańców. Stąd też podjęto starania o utworzenie własnej parafii. Od 1907 roku nabożeństwa sprawowano w kopalnianej cechowni, w 1915 roku przeniesiono je do prawego skrzydła nowo wybudowanej Szkoły Ludowej im. Chrystusa Króla. Dekretem z 1 sierpnia 1925 roku erygowano parafię.

 

W 1926 roku pomiędzy władzami kościelnymi a koncernem Zjednoczone Huty "Królewska" i "Laura" - właścicielem kopalni "Dębińsko" - została podpisana umowa o przekazaniu na cele liturgiczne domu robotniczego. Prace adaptacyjne rozpoczęto w marcu 1926 roku. Był to jednak kościół tymczasowy, stąd też pierwszy proboszcz ks. Jan Komraus podjął starania o budowę nowej, neogotyckiej świątyni. Dzięki staraniom ks. Komrausa oraz kierownika miejscowej szkoły w 1927 roku do parafii przybyły cztery Siostry Elżbietanki. Ich placówka została umieszczona w stanowiącej własność kopalni Szkole Gospodarstwa Domowego. Siostry organizowały różnego rodzaju kursy, pracowały w ambulatorium, prowadziły kuchnię dla ubogich oraz ochronkę. Od 1948 roku administratorem, a w latach 1957 - 1975 proboszczem parafii pozostawał ks. Eryk Juraszek. W latach 1958 - 1961 prowadził on budowę probostwa. W 1971 roku obok świątyni została postawiona dzwonnica, na której zawieszono dzwon noszący imię św. Barbary. Jego poświęcenia 16 sierpnia tegoż roku dokonał bp. Czesław Domin. W 7 lat później podjęto decyzję o przebudowie prezbiterium. Projekt opracował Józef Kołodziejczyk z Chorzowa. W 1980 roku do parafii Zabrze-Kończyce został przeniesiony ks. Justyn Oleś, a do Czerwionki z Kończyc przybył ks. Feliks Hanusek, który do roku swojej emerytury w roku 2000 pełnił urząd proboszcza.

 

W 2000 roku, proboszczem naszej parafii został ks. Antoni Szczypka. 4 marca 2010 roku poświęcenia placu budowy pod nową świątynię dokonał bp Gerard Bernacki. Kościół według projektu architekta Grzegorza Tkacza.  31 grudnia 2022 roku ks Antoni Szczypka zakończył posługę proboszcza. 1 stycznia 2023 roku urząd administratora parafii objął ks. Tomasz Żołna. 

 

 

Historia budynku Kopalni Dębieńsko - Schlafhaus

 

            Historia górnictwa w Czerwionce-Leszczynach, rozpoczyna się w roku 1792, kiedy to zatwierdzone zostało pierwsze pole górnicze „Neues Gluuck” (Nowe Szczęście). Później powstało jeszcze ponad 20 podobnych nadań, na części z nich uruchomiono niewielkie kopalnie. Z tego czasu, zachowało się bardzo niewiele materialnych pamiątek, do których należą nieliczne kamienie graniczne. Przełomowym momentem, który pozostawił po sobie istniejące do dziś świadectwo materialne, było powstanie w roku 1898 Kopalni „Dubensko”, której inwestorem był koncern „Laura und Konigshutte”. Kopalnia „Dubensko”, przemianowana po roku 1922 na „Dębieńsko”, od razu przystąpiła do budowy trwałej i nowoczesnej na owe czasy infrastruktury przemysłowej, komunikacyjnej, komunalnej, socjalnej i mieszkaniowej. Właśnie wtedy, tuż na początku intensywnej rozbudowy Kopalni powstał budynek, o intrygujących i tajemniczo brzmiącej nazwie: „Schlafhaus”. Wybudowany w latach 1899-1900. Przeznaczeniem była noclegownia dla górników nieżonatych, jak to wówczas określono. Dla pozostałych, posiadających rodziny, budowano w szybkim tempie osiedle górnicze w Czerwionce, które dzisiaj jest wizytówką i chlubą miasta. W roku 1925, budynek noclegowni został przekazany nowo utworzonej w Czerwionce Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Natychmiast przystąpiono do jego adaptacji na tymczasowy kościół, chociaż stosowną umowę podpisano dopiero rok później. W 1926 dokonano poświęcenia świątyni. Ostatecznie zakończono prace związane z przebudową w roku 1928.

Pocztówka z Czerwionki z 1914 r.

            Oczywiście, od razu planowano w Czerwionce budowę nowego, stałego kościoła, lecz te plany pokrzyżowały kolejno: I Wojna Światowa, kolejne Powstania Śląskie, Plebiscyt, wielki kryzys, II Wojna Światowa i wreszcie okres ustroju socjalistycznego w czasie istnienia PRL. Te wymienione jednym tchem okresy historii, objęły czas całego wieku i rzecz jasna, że budynek, który był „Schlafhasem”, a stał się tymczasowym kościołem, został mocno nadjedzony zębem czasu, zaczyna grozić zawaleniem i musi zostać rozebrany i zastąpiony nowym obiektem.

Opracowano na podstawie tekstu Mariana Wójcika.